KONTAKT OSS

Har du lyst - ta kontakt!
Vi møter deg med stor takhøgde, lite byråkrati og mykje godvilje.
Sigmund Kvernes, dagleg leiar og Lillian Torsvik, styresekretær.

Hendvendingar til styret ta kontakt med dagleg leiar.

NÆRING
Sigmund Kvernes
Dagleg leiar i Gode Sirklar
sigmund.kvernes@sintef.no
tlf.: 930 59 102
Ivan Ole Moldskred
Små og mellomstore bedrifter
iolemo@online.no
tlf: 928 14 206
Arnt Ivar Kverndal

Havromsnæringar
Arnt-Ivar.Kverndal@inaq.no
tlf: 977 76 485
Henning Hauso
Dagleg leiar i Vest Næringsråd
henning@vnr.no
tlf: 95 41 79 40

UTDANNING
Tone Merethe Aasen
Prosjektleiar
tone.m.aasen@sintef.no
tlf: 930 59 051
Siri Morland
Skuleforskning
Siri.Mordal@sintef.no
tlf: 928 70 710
Andreas Larsstuen Nordeide
Fjell kommune
andreas.nordeide@fjell.kommune.no
Tlf:419 20 990