VIL DU STARTE FOR DEG SJØLV?

Servicetorga i dei tre kommunane utgjer førstelineteneste for etablerarar, og samarbeider gjennom Etablererforum Vest.

Kontaktperson er Grethe Bergsvik
Email: grethe.bergsvik(a)fjell.kommune.no

Gode Sirklar er prosjektansvarleg for den nyetablerte Gründerparken Vest.
Prosjekteiar og ansvarleg for drift av Gründerparken Vest er Vest Næringsråd ved dagleg leiar Henning Hauso.

Kontaktinfo:
Gründerparken Vest: www.vnr.no/grunderparken/

Dagleg leiar Henning Hauso
TLF 954 17 940
Henning(a)vnr.no