VIL DU STARTE FOR DEG SJØLV?

Då kan du komme til oss. Vi skal nemleg bidra med hjelp til nyetablering av verksemder, og vere ein kompetent partnar og rådgivar.

Vi kan koble deg til verksemder og personar som kan vere til nytte for deg og din bedrift.

Ta kontakt med Line Steinsland Mosnes for meir informasjon og hjelp.
Tlf. 90 18 88 58